Jste tu poprvé? - Skrýt (musíte být přihlášeni)

Začínáme s Cinema 4D - Uživatelské rozhraní a základní nástroje

 • napsalEnthas
 • znalostiAutor předpokládá, že máte pročteny předchozí díly

20. 4. 2011 v 23:42 6 Začínáme s Cinema 4D - Uživatelské rozhraní a základní nástroje

V dnešním článku se podíváme na samotné prostředí C4D a představíme si základní prvky, nástroje a panely, které by měl uživatel automaticky umět používat, aby byla práce pohodlná. Popíšeme si stručně jejich funkce a možnosti a závěrem si představíme základní klávesové zkratky, které se pro pohodlné ovládání C4D hodí a podíváme se na některé ukázky prací.

Prostředí Cinemy 4D

Začátky bývají těžké, ale v případě Cinemy se nemusíte bát. Ovládání je celkem intuitivní a po pár hodinách byste určitě na mnohé přišli sami. Přesto je vždy lepší pár rad a postřehů z úst, nebo v tomto případě z klávesnice, někoho pokročilejšího.

Aby nedošlo k nedorozumění tak zmíním, že k příkladům budu používat verzi Cinema4D Release 11, lokalizovanou v češtině. Rozdíly posledních verzí jsou ale spíš minimální.

Startovní prostředí C4D

Takhle vypadá základní prostředí po spuštění C4D. Oproti mým zkušenostem s 3Ds Maxem na uživatele Cinema nevybafne hned ze začátku se spoustou tlačítek, kterým podle mě trošku chybí barevná i stylizační jednota, proto doporučuji a prezentuji Cinemu 4D. Funkcionalitu z toho vynecháme.

Technická poznámka: Asi budete mít při prvním spuštění zvolené Světlé schéma, já mám ale zvoleno Tmavé. Pokud byste si ho pro lepší orientaci také chtěli zvolit, nastavení je možné provést v záložce Úpravy >> Možnosti nastavení, nebo také pomocí klávesové zkratky Ctrl + E, kde už uvidíte příslušnou možnost hned na výchozí kartě nastavení.

Před sebou máme množství panelů se základními a nejdůležitějšími nástroji, takže si je stručně představíme a pak budeme pokračovat v detailnějším popisování.

Popis panelů

Panely 1,2,3
 • 1. Scéna
 • 2. Základní nástroje
 • 3. Schéma rozložení, Výběr režimu úprav označeného objektu
Panely 4,5,6,7
 • 4. Renderování a nastavení renderingu
 • 5. Vkládání objektů do scény (Primitiva, Křivky, NURBS, Aranžování objektů, Možnosti scény, Deformace a Částice)
 • 6. Manažer objektů
 • 7. Nastavení aktuálně zvoleného (Nástrojů, Objektů, Materiálů aj.)
Panely 8,9,10
 • 8. Souřadnice
 • 9. Materiály
 • 10. Časová osa

V dnešním článku si projdeme podrobněji panely 1, 2 a částečně panel č.5. Jsou to nejzákladnější věci, které musíte bezpodmínečně ovládat, abyste se mohli zaměřit na ty složitější, které vás při modelování čekají. Naším cílem v tomto díle tedy bude ovládnout následující úkony:

Procházka panelů

Možnosti a práce s oknem scény (Panel č.1)

Panel základních nástrojů

Nevíte co je scéna nebo jiný pojem tohoto článku? Přečtěte si první díl. Horní menu scény skýtá několik možností úprav a nastavení, ze kterých prozatím zmíníme jen ty důležitější. Těmi jsou:

Kamery
Možnosti pohledů

Máte k dispozici různé způsoby jak sledovat pracovní plochu. Je možné používat pohledy, jako jsou Přední, Zadní, Zleva, Zprava, Žabí perspektiva a další, viz obrázek. Nejdůležitější je zde asi položka Perspektiva, ve které je možné jako jediné scénu natáčet, ve zbylých lze pouze přibližovat a posouvat pohled - ukázku perspektivy a třech dalších pohledů máte níže.

Možnosti pohledů
Zobrazení

Otevírá možnosti stínování v aktuálním okně. Konkrétně to může být stínování Goraudovo, Rychlé či Konstantní, ale také mnohá další. Toto nastavení je užitečné například u složitějších, či rozsáhlejších scén s velkým počtem objektů. V tom případě je lepší použít méně kvalitního a méně detailního vykreslení, či stínování. Počítač se potom méně namáhá, takže rotování pohledem, nebo obecně pohyb ve naší 3D scéně, je výpočetně méně náročné.

Ukázka možností stínování ve vybraném okně

Zbylé 2 textové položky menu probereme jindy. V pravé horní části okna scény najdete další důležité ovládací prvky, tlačítka Posun pohledu, Přiblížení/Oddálení (ZOOM) pohledu a Rotace pohledu. Podržením LMB na ikoně a následným pohybem myši upravujete aktuální pohled na scénu.

Tlačítka pro pohyb ve scéně

Poslední ikonka je Přepínání oken.

Přepínání pohledů a práce s okny

Jedním kliknutím na tlačítko zobrazíme dílčí pohledy. Panel scény umožňuje pohled z více směrů zároveň. Výchozí jsou pohledy Perspektiva, Vrchní pohled, Zprava a Přední pohled. Všimněte si, že každé okno má zvlášť své menu: Kamery, Zobrazení a další. Stejně jako s nimi můžete nezávisle posouvat a ZOOMovat, je možné si každý pohled přizpůsobit zvlášť a to i jeho velikost. K tomu má každé okno zvlášť svá tlačítka Posun, ZOOM, Rotace scény a Přepínání oken.

Osobně pro pohyb ve scéně doporučuji používat klávesové zkratky, ušetříte si hodně času, ostatně jako tomu u zkratek bývá vždy.

 • Alt+LMB - stisknutím zkratky a posouváním myši natáčíme scénu.
 • Alt+RMB - stisknutím zkratky a posouváním myši posouváme pohled na scénu.
 • Alt+MMB - stisknutím zkratky a posouváním myši ZOOMujeme. To je možné provádět i pomocí rolovacího kolečka myši, ale méně přesněji.
 • MMB - kliknutím na okno pomocí MMB jej roztáhnete na celou plochu, opětovným kliknutím pomocí MMB opět přepnete pohled zpět na vícepohledové zobrazení.

Základní nástroje (Panel č.2)

V tomto panelu najdete ty nejzákladnější, nejjednodušší, ale přesto nejdůležitější nástroje. Chcete-li používat C4D, a obecně jakýkoliv program, pohodlně - používejte zkratky, které se k základním nástrojům vážou.

Panel základních nástrojů
 • Zpět (Ctrl + Z) - standardní funkce, která vrací provedené změny.
 • Opakovat (Ctrl + Y) - vrací zpět vrácené změny.
 • Výběrová šipka (Mezerník) - slouží především pro výběr polygonů, hran, bodů nebo objektů. Nabízí ale i možnost posunu, tažením za příslušnou osovou šipku. Při delším kliknutí myší (přidržení tlačítka) na tlačítku Výběrové šipky se nabízí další možnosti výběru: Možnosti výběru
  • Obdélníkem
  • Lasem
  • Polygonálním výběrem
  Zatímco ale ostatní zkratky odkazují jen na jeden nástroj, opětovným stisknutím Mezerníku se vrátíte zpět k předchozímu nástroji. Můžete tak rychle přepínat mezi výběrem a posledním nástrojem.
 • Posun (E) - kliknutím a tažením kdekoli ve scéně můžete libovolně pohybovat objektem, popřípadě tažením za osovou šipku můžete pohybovat objektem v příslušných osách. Posun objektu
 • Velikost (T) - tímto nástrojem můžete natahovat váš výběr ve směru jednotlivých os. Popsat slovy přesně funkci a využití tohoto nástroje je těžké, takže vám to ukážu v nejbližším modelovacím dílu. Velikost objektu
 • Rotace (R) - rotací můžete otáčet celé objekty, ale i hrany, plochy nebo dva a více bodů, podle toho, co máte aktuálně označeno. Rotovat je možné kolem tří základních os, které jsou zobrazeny třemi kruhy. Kliknutím a tažením kdekoli ve scéně lze rotovat libovolně, ale výsledek je velmi náhodný a nepřesný, takže doporučuji raději používat příslušné osy. Stisknutím Shift při otáčení rotujete po 5-ti stupních. Rotace objektu
 • Zobrazení posledního použitého nástroje je posledním tlačítkem v panelu. Je to velice užitečná věc, abychom se nemuseli neustále proklikávat k jednotlivým nástrojům přes horní lištu. Při podržení tlačítka myši se zobrazí výpis historie několika posledních použitých nástrojů.

Menu vkládání primitiv (Panel č.5)

Nyní se přesuneme k panelu č.5 (a k těm co jsme přeskočili se vrátíme v dalších dílech), a jak už jsem napsal výše, zmíníme si pouze část, a to položku vkládání primitiv.

Menu vkládání základních objektů (Primitiv) slouží k umisťování nových objektů na scénu. Objekt je vždy vložen do počátku scény - jeho souřadnice jsou [0,0,0]. Výchozí funkce vkládá krychli, ale tlačítko lze rozbalit, viz obrázek.

Panel primitiv

Každé těleso, které takto vložíte z nabídky primitiv je zpočátku zadané parametricky. Chcete-li parametry tělesa změnit, stačí jej označit v Objekt manažeru (Panel č.6) a v tu chvíli se v Panelu nastavení (Panel č.7) zobrazí nastavení konkrétního objektu.

Nastavení parametrů objektu

Jako příklad jsem použil těleso trubka, kde se dá demonstrovat asi nejvíce možností nastavení. Přesto si myslím, že jsou popisky natolik výmluvné, že je vám jejich význam není potřeba detailně popisovat.

Za zmínění stojí snad jen nastavení počtu segmentů, ty ovlivňují počet polygonů objektu (dalo by se říct množství detailů) a v případě počtu segmentů po obvodu i hladkost. Jako příklad lze ukázat využití při vytváření matky, kde provedu pravý opak, snížím počet segmentů na minimum, aby okraje byly hranaté. Stačí jen nastavit počet segmentů po obvodu na hodnotu 6.

Vytvoření matky

Co se týká parametrů, jde téměř vždy o záložku Objekt, ale jak vidíte na obrázku, navíc je zde také záložka Výseč, kde si můžete nastavit část výseče vašeho objektu, viz obrázek níže.

Nastavení výseče

U ostatních objektů jsou možnosti nastavení rozdílné, ale typově jsou stejné, takže není potřeba je zde po jednom ukazovat a rozepisovat.

Ukázky prací

Řekl jsem si že na závěr (se záměrem navnazení) vám ukážu pár ukázek toho, co může v Cinemě vzniknout. Kliknutím na obrázek se dostanete na stránku autora na Deviantartu

Kompletní seznam zkratek a jejich funkcí, který se bude postupně aktualizovat, můžete najít v naší tutspedii.

V příštím díle si popíšeme zbylé panely a rozebereme podrobněji jejich možnosti využití.

Zdrojový soubor : Není k dispozici

Komentáře k článku

Nejste přihlášeni - před odesláním příspěvku vyplňte protispamovou kontrolu níže - váš komentář bude viditelný až po schválení správcem. Pro okamžité schválení se přihlašte, nebo registrujte. Registrace nezabere déle než minutu.

 • :-D
 • 8-|
 • :-/
 • 8-)
 • :-(
 • :-O
 • =(
 • =D
 • :-)
 • <3
 • ;-)

* Povinné položky

 • #6
 • Fawkes
 • 30. May 2011 | 22:55
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Po dlouhé době dobrý článek.

 • #5
 • Fawkes
 • 7. May 2011 | 11:27
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Krásný článek na jedničku s hvězdičkou.

 • #4
 • Henne
 • 30. April 2011 | 11:48
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

clanek supr, ale doufam, že budou vychazet časteji, tohle je strašně dlouhá doba.

 • #3
 • iMike
 • 25. April 2011 | 10:31
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Jednak parádní článek, za který děkuji a k tomu poslednímu obrázku, abych pravdu řekl, tak mě spíše zaujal obrázek s tím poschodím, ten prostě nemá chybu :)

 • #2
 • marek131.
 • 22. April 2011 | 17:21
 • Skupina: Neregistrovaní

Pěkný článek, myslím že poslední obrázek bude zajímat většinu lidí co jsou na tutartu :) Těším se na další díl

 • #1
 • naromax
 • 21. April 2011 | 14:28
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Parádní článek ! :-D

Nahoru

Autoři: Jakub Houdek, Jakub Šimůnek, Petr Široký a příležitostní sebevrazi