Jste tu poprvé? - Skrýt (musíte být přihlášeni)

Začínáme s Cinema 4D - Úvod do 3D grafiky a základní pojmy

22. 2. 2011 v 17:07 29 Začínáme s Cinema 4D - Úvod do 3D grafiky a základní pojmy

Úvodní část seriálu o 3D modelování - v prvním díle si pro řekneme něco o 3D grafice obecně, probereme základní pojmy a principy. Kromě toho stručně popíšu některé vlastnosti Cinema 4D, programu, se kterým budeme pracovat.

Každý z vás už někdy přišel do styku s 3D grafikou - pokud žijete v civilizaci, je to nevyhnutelné. Je všude kolem vás, a ani si ji nemusíte všimnout. Statická na obrázcích, pohyblivá na videu, interaktivní ve hrách. Obecný pojem Počítačová grafika se rozděluje na 2D a 3D. Do 2D patří vektory a bitmapy, se kterými pracuje například Adobe Illustrátor a Adobe Photoshop - tyto programy jsou vám jako návštěvníkům těchto stránek pravděpodobně dobře známé. Takže je úplně vypustíme z hlavy a soustředíme se pouze na 3D grafiku.

Jak definovat 3D grafiku?

Snad každý si dokáže představit, jak vypadá 3D grafika - to je jasné. Co už není tak jasné je podrobněji rozebrat, jak taková práce ve 3D funguje. Jedná se o modelování a seskupování objektů ve scéně, tedy v 3D prostoru.

3D grafiku můžeme dnes již pozorovat téměř všude, takže by bylo rovnou jednodušší hledat oblasti, kde se nevyužívá. Pokud se chcete stát 3D grafikem, přemýšlíte pravděpodobně o práci v několika následujících odvětvích:

 • Herní průmysl - V dnešní době je naprostá většina AAA titulů dělána ve 3D, a s tím jak herní průmysl pravidelně roste půjde i v budoucnu o velmi žádanou pozici.

 • Filmový průmysl - Čím dál víc filmů využívá 3D pro vytváření speciálních efektů (dobrá, dnes už prakticky všechny). Dají se tak vytvořit věci, které by se reálně dělaly buď obtížně, nebo vůbec, a co je zajímavé, prakticky vždy bývá 3D provedení levnější než točit celou scénu "postaru". A nemluvíme o nějakých odbytých efektech z Bollywoodu, profesionální práce digitálních umělců je levnější, než příprava a točení reálné scény.

 • Reklama - Ať televizní nebo papírová, 3D v reklamě kraluje - například ohavní 3D maskoti, kteří v posledních pár letech zaplavili trh.

Jako ukázka může posloužit film Avatar, který kromě svého 3D provedení diváky oslnil i 3D zobrazením (neplést si 3D kino s 3D grafikou). Tento film je prakticky kompletně tvořen ve studiu. Některé zajímavosti si můžete přečíst zde.

Ukázka 3D ve filmu/hře

V čele s architekty, designéry a všeobecně návrháři dnes velké množství oborů využívá 3D grafiku pro vizualizaci a simulaci výsledných produktů, ba jsou pro ně přímo nepostradatelné. Příklad: Pokud někdy nakupujete elektroniku, pravděpodobně uvidíte lesknoucí se prezentační obrázky výrobku, který si vybíráte - zvlášť pokud je tmavý, obvykle vypadá na obrázku neodolatelně. Když si ho pak přinesete domů, máte černou pikslu. Právě tyto prezentační materiály jsou v naprosté většině případů dělány ve 3D programech, například 3Ds Max nebo Cinema 4D (dále jen C4D), které sice neposkytují nástroje pro kótování, popřípadě výkresovou dokumentaci nebo podobné možnosti (jako jiné 3D programy, které jsou dělané na projektování, kde dominují především zástupci s koncovkou CAD (AutoCAD, ArchiCAD atd.), ale na druhou stranu poskytují mnohem větší prostor pro grafické či umělecké zpracování. Vypiplané stíny, materiály a další vlastnosti, které je možné uplatnit, umí výrobek rozhodně lépe prodat.

Využití 3D vizualizací v navrhování

Pokud bych měl 3D grafiku k něčemu přirovnat, bude to určitě z části vektorová grafika, protože i 3D objekty jsou neztrátové a je možné je libovolně natahovat a přibližovat bez ztráty kvality výsledného obrazu. Pokud bychom se chtěli zabývat formátem dat a výstupy z 3D, dostáváme se už do problematiky pojmů a proto se přesuneme do další kapitoly.

Základní pojmy 3D grafiky

Během výkladu v tomto a následujících článcích se budu používat termíny, které potřebují vysvětlení - slova vám jistě nejsou neznámá, ale zde mají svoje specifické vlastnosti a účely. Abych se vyhnul tomu, že se budu neustále opakovat a popisovat něco, co už jsem dříve zmínil, sepisuji něco jako základní slovníček pojmů. V současné podobě to samozřejmě není vše a jak bude seriál pokračovat, budeme si odhalovat nové pojmy, jak budou naše znalosti růst.

3D Objekty

Jsou oproti 2D grafice zobrazovány v trojrozměrném souřadnicovém systému [x,y,z] (k šířce a výšce přibyla hloubka) a dále jsou zadány informacemi o úsečkách, křivkách a plochách. Nepohybujete tedy objekty jen nahoru/dolů, doleva/doprava, jak je tomu v 2D grafických programech, ale můžete je posouvat i k sobě nebo od sebe. V 2D programech jako Photoshop nebo Illustrátor jednotlivé vrstvy a objekty pokládáte na sebe a překrýváte, ale v 3D prostoru se vzdálenější předměty a objekty reálně zmenšují, a se scénou můžeme libovolně otáčet a naklápět. Objekty jsou základním stavebním prvkem, jako v Photoshopu vrstvy.

Scéna

Je v podstatě 3D pracovní plocha - vše co děláme se odehrává v ní. Ve scéně se můžeme pohybovat do všech směrů, natáčet pohled nebo přibližovat a oddalovat. Jsou v ní uložené souřadné systémy jednotlivých objektů, v případě natáčení scény se jednotlivé souřadné sýstémy objektů převádí na globální souřadný systém, ve kterém je otáčí a následně je zpětně převádí do původního souřadného systému. Všechno to zní složitě a zřejmě není potřeba dál rozebírat konkrétní matice otočení apod.

Plochy

Někdy označované přímo polygony jsou stěny, ze kterých se objekty skládají. Jsou tvořeny pomocí polygonů (mnohoúhelníků), které jsou vždy ohraničeny minimálně třemi body a přestože i C4D bude ukazovat plochu jako čtverec (nebo jiný mnohoúhelník), interně ji má zapsanou (rozloženou) na dílčí trojúhelníky, v případě čtverce tím pádem překvapivě dva.

Body a hrany

Jsou další pojmy, které se používají v rámci práce s objekty. Obojí se pojí s plochami a tvoří spojenou trojici. Každý z těchto pojmů má samostatný režim úprav, ale ať už upravujete plochy, hrany nebo body, upravují se zároveň parametry obou zbylých, viz obrázek níže:

Práce s plochami, hranami a polygony

Bez rozdílu v jakém jsme režimu, ovlivněny jsou všechny související hrany, body, či plochy.

Render

Jinak také renderování, rendering, je "vyvolávání" (jako se vyvolává film) reálného 2D obrazu z vytvořené 3D scény.
Jednodušeji: Tento proces převádí 3D modely a aktuální scénu na 2D obraz, takže si jej můžeme představit jako vyfocení scény fotoaparátem, kdy je výsledkem bitmapový obrázek například ve formátu JPEG, PNG apod. Rendering se používá také u videa, kde sice proces probíhá jinak, ale dělá se to samé, realizuje se finální produkt.

Na obrázku níže můžete vidět schéma nejčastější metody renderingu, jíž je tzv. Ray-tracing (Sledování paprsku). Ten pracuje na opačném principu než lidské oko. Zatímco u lidského oka funguje vnímání obrazu tak, že světlo nejprve osvítí jednotlivé objekty a paprsky od nich odražené se pak dostanou do lidského oka, u Ray-tracingu tento proces probíhá opačně. (Čistě pro případ že stejně jako editor tyhle vědomosti nenosíte v hlavě, pro načerpání vědomostí přidávám odkaz výše.)

Model ray-tracingu

Paprsky jsou vysílány směrem od bodu vnímání (oka, v našem případě kamery v programu) a zjišťují, zda se dostanou ke světlu, pixely se pak obarvují na základě vlastností povrchů, od kterých se během své cesty ke světlu odrazily nebo pokud se paprsky ke světlu nedostaly, pak vytvářejí stíny. Myslím, že není dále nutné vysvětlovat podrobně celý princip, proto pro případ, že by měl někdo zájem o bližší poznání tohoto procesu, jednoduše googlete, nebo koukněte na příslušnou stránku Wikipedie, která vám pravděpodobně vyskočí jako jeden z prvních výsledků hledání.

Textura

Obaluje objekt a výrazně ovlivňuje jeho vzhled. Bez textury je objekt jen jednobarevný předmět, a teprve použitím textury ožívá. Textury jsou 2D obrázky, které si normálně vytváříte v jakémkoli grafickém editoru, C4D dokonce podporuje mateřský formát Photoshopu *.psd a úprava textur je pak velmi jednoduchá. Objektu pak můžete dát texturu jakékoliv fotografie, obrázku nebo čehokoliv od kůry stromů, přes betonovou dlažbu, až třeba po textury obličeje.

Phongovo stínování

Nebo jinak Phongův osvětlovací model, je nejčastějším způsobem osvětlování scény. Jeho největší výhodou jsou rozumné výpočetní nároky, je tak vhodný pro real-time vykreslovanou grafiku a často se používá například v počítačových hrách. Skládá ze tří složek:

Složky phongova stínování

Jak je vidět na obrázku, výsledný efekt vzniká spojením zmíněných třech složek. O něco málo podrobnější popis vám nabízím níže:

Ambient - udává barvu objektu.

Diffusion - vytváří stíny na objektu na základě nasvícení objektu (poloha světla a jeho odrazy).

Specular - zajišťuje vznik odlesku na povrchu objektu, opět na základě polohy a odrazu světla, ale také na základě dalších objektů okolo, které se na nasvíceném objektu také odráží.

Jako textura a celkově vlastnosti povrchu se interně v C4D používají tzv. materiály.

Materiál

Je souborem vlastností, ze kterých se pak skládá výsledný vzhled povrchu. Máte k dispozici mnoho vlastností, které můžete materiálu nastavit, jako třeba Hrbolatost, Povrchová úprava, Svítivost, Průhlednost a další. Podrobněji si materiály a texturování rozebereme v některém z dalších dílů seriálu.

Ukázka možností materiálů

Zde vidíte ukázku materiálů, které je možné vytvořit v rámci C4D. Na prostředním objektu si všimněte jasné ukázky Specularu, neboli odlesku, ve kterém jsou krásně vidět odrazy okolních objektů.

Další pojmy vysvětlím buďto v rámci konkrétního článku, nebo budu předpokládat, že pokud máte zájem o 3D grafiku, určitě ovládáte alespoň základní dovednosti uživatele PC, takže strejda Google nebo teta Wikipedie to budou určitě vědět. Veškeré pojmy by měly být snadno dohledatelné a vysvětlené na internetu, stačí jen hledat.

Kde můžeme 3D grafiku využít?

Obecně jsme si už řekli, kde se 3D grafika využívá, ale ne z pohledu samotného tvůrce. Nejspíše bych ji rozdělil na dva typy:

 • 3D grafika statická, kterou bych pak ještě rozdělil na:
  • Finální, kde výsledkem je samotný render a máte hotovo.
  • Pomocnou, se kterou pak dále pokračujeme například ve Photoshopu, nebo jiném grafickém editoru.
 • 3D grafika dynamická, což je vlastně animace jako taková.

  Jako příklad využití můžu uvést známé animované filmy Shrek nebo Polární express, který byl zároveň dělán s 3D filtrem pro 3D projekci v kinech - vidět tento film ve 3D kině se rovná skutečnému zážitku.

Něco málo k Cinemě 4D

Někteří zlí jazykové možná budou tvrdit, že C4D není nejlepší nástroj pro tvorbu 3D grafiky, a já jim určitě nebudu odporovat, jelikož se řídím heslem: "Proti gustu ...*". 3D modelovacích softwarů je na trhu mnoho a tak můžete vybírat, který vám sedne nejvíc. Ať už je lepší kterýkoliv, mě osobně vyhovuje C4D, protože ji shledávám oproti ostatním nejvíc uživatelsky přívětivou - takže pro ni budu psát tento seriál. Pokud by vás zajímalo, co znamená ono podivné "4D" v názvu, pak je odpověď jednoduchá. Onou čtvrtou dimenzí, rozměrem chcete-li, je zde čas, což představuje možnost tvorby animací.

Příklad 3D grafiky

Shrnutí tohoto dílu

Prošli jsme nejdůležitější pojmy, které budeme v budoucnu používat a podívali jsme se na 3D grafiku obecně. Taky už víme, na jaké druhy ji můžeme rozdělit, její využití a něco málo i o Cinemě 4D.

V příštím díle pronikneme do Cinemy 4D a budeme studovat její uživatelské prostředí. Základní prvky GUI (uživatelského rozhraní), nebo jednoduše "kde co hledat" a k tomu nějakou ukázku prací v C4D, které vás nalákají, abyste viděli co se v ní dá dělat.

Zdrojový soubor : Není k dispozici

Komentáře k článku

Nejste přihlášeni - před odesláním příspěvku vyplňte protispamovou kontrolu níže - váš komentář bude viditelný až po schválení správcem. Pro okamžité schválení se přihlašte, nebo registrujte. Registrace nezabere déle než minutu.

 • :-D
 • 8-|
 • :-/
 • 8-)
 • :-(
 • :-O
 • =(
 • =D
 • :-)
 • <3
 • ;-)

* Povinné položky

 • #29
 • Neregistrovaný kolemjdoucí
 • 5. February 2013 | 14:56
 • Skupina: Neregistrovaní

Úplne nepresné pojmy a nič nehovoriace popisky.

 • #28
 • ExploiT
 • 29. March 2011 | 17:37
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Abych mohl být nějakým způsobem objektivní, tak se kouknu i na tu Cinemu, stáhnu si trial verzi a podívám se jak na tom je. Pro mě z pohledu začínajícího 3D grafika jsou důležité dvě věci. Tutorialová základna a ovládání programu. Maxko má hodně tutoriálů, i když většinu starých a jinak svou komlexní nápovědu ve které tě sám autodesk učí. Nevím jak je na tom Cinema4D, ale co se týče tutoriálů, tak špatně asi ne. Stáhnu si tu triálku a uvidíme no :)Případně pokud se ti bude chtít, můžeš přispět do vlákna na fóru : http://www.tutoriarts.cz/vb/showthread.php?716-3Ds-Max-vs-Maya-vs-Cinema4D . Nasadil jsi mi teď brouka do hlavy :D

 • #27
 • marek131
 • 29. March 2011 | 16:53
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

To že je za zenitem jsem myslel tak, že jeho jádro je z programátorského hlediska již značně zastaralé a neflexibilní. Proto může být pro budoucnost Autodesku vzít jako základ Mayu. Neříkám že maxko není kvalitní program to bezesporu je a ještě stále konkurenceschopný, momentálně je to o tom komu víc sedí to a komu něco jiného, nedá se říci, který je nejlepší. To bych se opravdu neodvážil tvrdit. Ale myslím, že se blíží doba, kdy se maxko stane prostě zastaralé.

Mnoho lidí co s ním pracuje bude samozřejmě říkat, že maxko je bezesporu ten nejlepší, ale upřímně, je to proto, že se ho jednoduše nechtějí vzdát.... a proč taky, když v něm umí. Ale myslím si, že pro začínajícího grafika či designéra je lepší volbou Cinema nebo Maya.

To jsou mé názory na věc.8-)

 • #26
 • ExploiT
 • 29. March 2011 | 10:54
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

ad 25: Proč myslíš že je maxko za zenitem? Já se v něm právě učím, a nepříjde mi zase špatné. I když vlastně nemůžu říct co je špatné a co ne, protože krom Maxka jiné 3d programy nemám zmáknuté. Jak jsem napsal jsem začátečník a zvolil jsem Maxko tak nějak kvůli protože jsem ho znal. Nějak mě netrápilo, jestli ten či onen je lepší či horší. Můžeš mi tedy popsat co přesně je u Maxka špatně oproti dalším programům a proč by nemělo mít budoucnost? Ptám se, protože jestli to tak opravdu je, je zbytečné se ho dále učit těžší cestou a můžu dělat 3d i v jiných programech. Resp, můžeš mě nějak navést. Já zatím v Maxku budu pokračovat. Díky moc

 • #25
 • marek131
 • 29. March 2011 | 01:14
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Zdravím, oceňuji snahu napsat článek o cinemě pro začátečníky.
Osobně dělám už dlouhou dobu v Rhinu, a jelikož jeho možnosti jsem velmi brzo překonal vrhl jsem se na 3ds max zkoušel jsem i Mayu. Jenomže s postupem času jsem uznal že Maxko už se svým neflexibilním základem je téměř za zenitem a tudíž by pro mne jako pro začínajícího designéra bylo ztrátou času se jej dále učit, tak jsem měl dilema mezi Mayou a Cinemou 4D, kvůli níže popsným důvodou jsem přešel na Cinemu 4D. 8-)

Už po prvním spuštění mi byly jasné výhody C4D a začal jsem ho srovnávat s Mayou. Další aspekt byl, že C4D asi nejúspěšněji ze všech výše zmíněných programu se snaží dostat do českého povědomí, o tom svědčí snaha maxomu (vyrobce) spolupracovat s jednou českou firmou a vyrábět ČESKY DABOVANÉ TUTORIÁLY (už jich je opravdu velká hromada a co je hlavní jsou velice kvalitně zpracovány, jenom ta cena ...avšak google a warez....) Navíc docela nedávno vyšel i v-ray pro C4D (pro méně ostřílené-> vysoce výkoná aplikace k tvorbě renderů (2D výstupů) Takže abych to shrnul. Celkově Maxom doposud odvádí skvělou práci tenhle program narozdíl od 3ds maxu má velmi slibnou budoucnost společně se všemi doplňky se tak stává jedním z nejpřívětivějších prográmu pro začátečníky i profesionály.

Nějaké tuty pro CAD v CZ http://vimeo.com/cinema4dcz Je jich opravdu mnoho i jinde.

Závěrem Cinema ve spojení s 2D grafikem tvoří opravdu vylice silné kombo, teď už si k C4D stačí jen najít cestu.
Už se těším na další článek, k poodhalení dalších tajmství v C4D.;-)

 • #24
 • lefiath
 • 24. March 2011 | 01:05
 • Skupina: Správci

Mimochodem vydání dalšího článku se blíží.

 • #23
 • Enthas
 • 24. March 2011 | 00:03
 • Skupina: Autoři / Redaktoři

Omlouvám se, že nefungují odkazy v komentářích, konkrétně ten v mém předchozím komentu, tak dokud to lef nevyřeší, cesta k vláknu je "Diskuse -> Výkladní Skříň -> Jiná tvorba -> 3D -> Diskuze k článkům o 3D modelování v Cinemě".

 • #22
 • Enthas
 • 23. March 2011 | 11:04
 • Skupina: Autoři / Redaktoři

Zdravím, všimnul jsem s, že zde začínají přibývat dotazy ohledně článku, budu rád, když je budete směřovat do vlákna, které jsem vytvořil na fóru.

 • #21
 • Slavo
 • 22. March 2011 | 14:16
 • Skupina: Neregistrovaní

Kedy bude pokracovanie ak sa mozem opytat ? :D

 • #20
 • ExploiT
 • 2. March 2011 | 23:03
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Pěkný úvod do seriálu. Doufám, že články budou vycházet co nejčastěji. 3D Grafika mě zajímá a chtěl bych se se Cinemou určitě naučit pracovat na obstojné úrovni. Zatím jsem si tak nějak oťukával 3Ds Max, ale vzhledem k tomu, že s tutoriály na tom není zase tak dobře a jeho prostředí je možná krapet složitější, tak se v něm postupuje pomalu. Pokud člověk nevlastní knihy apd. Přeju hodně štěstí se seriálem a díky Lefovi, že dal vzniknout něčemu takovému.

 • #19
 • Enthas
 • 2. March 2011 | 15:11
 • Skupina: Autoři / Redaktoři

Oprava předchozího komentáře: ...v jednom z prvních odstavců dalšího článku ;-)

 • #18
 • Enthas
 • 1. March 2011 | 16:39
 • Skupina: Autoři / Redaktoři

Víceméně se pokusím to vždycky popsat tak, aby to bylo jazykově nezávislé :D To jakou verzi budu používat při tutoriálech už mám napsáno hned v jednom z prvních odstavců :) Ale jinak to teda bude Release 11 v češtině ;)

 • #17
 • Bartyx
 • 1. March 2011 | 13:27
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Super. Sice sem tak nějak blbnul vždycky s 3DSMaxem, ale nebráním se i C4D, alespoň trochu prohloubím ty základní postupy. Jen mě zajímá, zda budeš používat českou, nebo anglickou C4D? Nevím totiž, jestli když si stáhnu českej trial, zda půjde přepnout do English, kdybys používal anglickou, aby nedocházelo k omylům v názvech nástrojů a tak.

 • #16
 • Puma
 • 25. February 2011 | 20:46
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Musím pochválit autora za velmi povedený článek. Doufám, že pokračování bude stejně kvalitní a srozumitelné. Na kvalitní seriál o C4D už čekám hodně dlouho :)

 • #15
 • Puma
 • 25. February 2011 | 20:46
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Musím pochválit autora za velmi povedený článek. Doufám, že pokračování bude stejně kvalitní a srozumitelné. Na kvalitní seriál o C4D už čekám hodně dlouho :)

 • #14
 • Enthas
 • 24. February 2011 | 23:08
 • Skupina: Autoři / Redaktoři

Dopředu tě navedu, že se to modeluje přes blueprinty, které si nastavíš jako pozadí jednotlivých pohledů. Pokud nespěcháš, určitě tomu budu věnovat jeden díl. Pokud bůh (lefiath) dá, pokusím se psát články co nejrychlej ;-)

Jinak jak to dlouho může trvat nedokážu odhadnout. Možná 20 hodin čistého času? Záleží jak moc se s tím chceš piplat :-)

 • #13
 • General
 • 24. February 2011 | 20:37
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Pěknej článek! Doufam že budou brzo nový díly! :-) Jinak, jak může přibližně dlouho trvat vymodelovat nějakej tank (např. T-34)? (nemam nejmenší ponětí..)

 • #12
 • Cheas
 • 23. February 2011 | 20:27
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Už dříve jsem se hrabal v 3D grafice...zrovna v C4D, ale nechal jsem toho kvůli nedostatečně výkoném PC... ovšem na cinemu moc českých článků, které by pro mě měli přínos není, za to tento (byť je to jen úvod) musím pochválit... doufám že takováto budou i pokračování, protože co nevidět přejdu na lepší počítač a chtěl bych pokračovat v 3D grafice a Motion designu :)

 • #11
 • DENIM
 • 23. February 2011 | 12:39
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Možná si něco zkousim.. Nikam jinam nechodim jen na tutoriarts, a článek mi připadá srozumitelný, a pro začátečkníka jako já, dost přínosnej.. :) Opět vám děkuju

 • #10
 • majklprofik
 • 23. February 2011 | 09:46
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Neřekl bych že tamten web jak na něj posílal odkaz je lepší než články zde, nikde jsem tam neviděl kolonku pro začátečníky a celý to je moc složitý..co když se bude 3D chtít učit začátečník jako jsem já? Tak budu muset číst články zde, a zatím jsem spokojen :-)

 • #9
 • lefiath
 • 23. February 2011 | 08:28
 • Skupina: Správci

Stejně jako my můžeme mít bez problémů konkurenci, může ji mít i tebou zmíněný web. Jen sleduj...

 • #8
 • kilsaprt
 • 23. February 2011 | 08:21
 • Skupina: Neregistrovaní

Nikoho jsem se nechtěl dotknout, ale zároveň jsem to chtěl přesně vystihnout. Tento web jak jsi říkal, je primárně na 2D a podle mě nemá konkurenci. Díky vám tady jsem se naučil v ps, opravdu všechno co děláte je velice přínosná práce a jsem za ní velice rád! Jen jsem chtěl někomu ušetřit práci, odkaz je: http://3dsoftware.cz/3dportal/ A výuka je tam v podobě videí..

 • #7
 • lefiath
 • 22. February 2011 | 21:07
 • Skupina: Správci

@Infery: Bederní rouška?

 • #6
 • Mocz
 • 22. February 2011 | 20:56
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Paráda , jen tak dál. Zatím jsem jen zkoušel něco tvořit v Blenderu, ale už dlouho přemýšlím o C4D. Už se těším na další díly :-)

 • #5
 • Infery
 • 22. February 2011 | 20:55
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Hezký článek, jen se mi nezdá obrázek Neytiri (tý avatarky) :D co to je za úd, který vychází z jejího (doufejme) břicha ?

 • #4
 • lefiath
 • 22. February 2011 | 19:53
 • Skupina: Správci

Kdyby všichni přemýšleli jako ty, nikdo by neudělal nic. (Nemám jak okomentovat tvojí otázku, přijde mi hloupá.) Předně, toho profesionála neznám - vážím si toho, že se Tomáš (enthas) nabídl psát pro tyto stránky, a jsem s jeho prací spokojen. Dále, i kdybych toho člověka oslovil, pochybuji že by měl zájem jen tak pro nás psát. Tyto stránky jsou převážně o 2D, takže s 3D stoupá jejich trvalá hodnota - kdybych odkázal na pár článků jinde, za pár dní by o tom nikdo nevěděl. Finálně - to že se někdo podílí na vývoji programu nemusí nutně znamenat, že dokáže problematiku začátečníkům nejlépe vysvětlit. A i tak jsem příznivcem experimentování s výkladem, takže to že někdo píše jinde mi nevadí.

A když už jsi se tak krásně do nás opřel, dej alespoň odkaz na ty články, pomůžeš jiným lidem.

 • #3
 • kilsaprt
 • 22. February 2011 | 19:37
 • Skupina: Neregistrovaní

V žádném případě bych nechtěl podceňovat něčí práci, ale proč ztrácet čas nad něčím, co už bylo napsáno? V ČR máme profesionála píšícího články na C4D, nebude těžké ho najít, mimo to se podílí na vývoji samotné cinemy, takže opravdu kvalitní..;-)

 • #2
 • exarion
 • 22. February 2011 | 18:27
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Pekny clanek. Se cinemou jsem nikdy nepracoval, ale vic lidi mi ji uz doporucovalo prave pro vstricne pracovni prostredi. Pri skole potrebuju predevsim AutoCAD architecture a 3ds max, rychly pracovni modely staci ve sketchupu (i kdyz to neni to pravy orechovy).

 • #1
 • Henne
 • 22. February 2011 | 17:48
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Uvod zatím vypadá dobře a srozumitelně :) Su zvědavej na další díly ;) Osobně mi taky nejvíce vyhovuje C4D zkoušel jsem nekolik programů a pro začáteníky je C4D určitě nejlepší především kvuli přivětivemu prostředi nastroje jsou podle meho skvele rozmístěny a taky určitě kvuli podporované češtině.

Nahoru

Autoři: Jakub Houdek, Jakub Šimůnek, Petr Široký a příležitostní sebevrazi